Våre tjenester
Containerutleie Avfallsmottak
Riving og sanering Veiarbeid
Grunnarbeid Tomteopparbeidelse
Våre åpningstider
Ytre miljø

Vår drift er regulert med tillatelser gitt fra Fylkesmannen i Buskerud, samt lover og forskrifter. Vi overvåker våre påvirkninger på ytre miljø, både for å kunne forbedre oss og for å verifisere at vi ligger innenfor de rammer som regelverket har satt. Dette arbeidet styres og systematiseres gjennom NS EN ISO 14001, som er implementert i vårt øvrige kvalitetssystem.

Vi har utarbeidet en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå målene. Det gjennomføres jevnlig revisjoner knyttet opp til dette arbeidet og vi søker hele tiden mulighet for forbedring.

Leie container?
Bestill container - Raskt og enkelt!
Her finner du oss!