Våre tjenester
Containerutleie Avfallsmottak
Riving og sanering Veiarbeid
Grunnarbeid Tomteopparbeidelse
Våre åpningstider
Ofte stilte spørsmål

Har dere alltid ledige containere?
Vi har god kapasitet, men noen perioder av året er mer hektiske enn andre.
På våren og høsten er det stor etterspørsel etter containere. Vær derfor tidlig ute med bestillingen for å sikre deg containeren til ønsket tidsrom.
 

Hva kan kastes i en container?
I en container med blandet avfall kan du bl.a. kaste:
• Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser
• Jern og metaller
• Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner
• Plast
• Papp/papir
• Gamle møbler
• Hageavfall


Hva må jeg ikke kaste i containeren?
I container med blandet avfall må følgende IKKE kastes:
• Farlig avfall som: maling, lim, lakk, løsemidler, syrer, baser og annet farlig avfall (spesialavfall). – leveres til godkjent mottak
• Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner – leveres til godkjent mottak
• Eternitt og asbestholdig avfall- leveres til godkjent mottak
• Eksplosiver- leveres til politiet
• Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall), hvitevarer, lysstoffrør, batterier (Kan leveres i container som sortert fraksjon)
• Bildekk med/uten felg
• Våtorganisk som matavfall, slakteavfall
• Medisiner- leveres til apotek
• Gips i blandet avfall vil medføre et tillegg. (Kan leveres i container som sortert fraksjon)

Hva er hageavfall?
I container med hageavfall kan du kaste alt som vokser i hagen.
Søppelsekker med løv etc. må tømmes og sekkene fjernes.
 

Er det spesielle retningslinjer?
Ja det er spesielle retningslinjer

Klikk her for å lese om retningslinjer for leie av container.
 

Hvilke størrelser har dere på containerne?
Vi har et bredt spekter av containere.

Klikk her for å se våre containertyper.

Leie container?
Bestill container - Raskt og enkelt!
Her finner du oss!