Ny kontrakt for Statens vegvesen


Publisert: 12.06.2013
Vi har fått kontrakt med Statens vegvesen med å bredde ut veien og bygge midtdeler på RV23, på strekningen fra Krokodden til Bjørnstad.
Prosjektet påbegynnes i juli 2013 og skal være ferdigstilt i november 2013.