Våre tjenester
Containerutleie Avfallsmottak
Riving og sanering Veiarbeid
Grunnarbeid Tomteopparbeidelse
Våre åpningstider
Kvalitet

Vårt etablerte kvalitetssystem er basert på NS-EN ISO 9001. I dette systemet er også NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften innlemmet. Vi jobber for kontinuerlig forbedring og systematisk styring av våre tjenester. 

Vi har også utarbeidet en kvalitetspolitikk med miljømål slik at vi kan styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå disse målene. Systemet gjennomgår jevnlig revisjon. 

F.F.F. Hage og Miljø A/S har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for følgende klasser:

  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2. 
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2.


I tillegg er vi godkjent i forhold til følgende kvalifikasjonsordning:
StartBank – et leverandørregister for å bidra til at aktørene i Bygge- og anleggsnæringen kan konkurrere på like vilkår.

Leie container?
Bestill container - Raskt og enkelt!
Her finner du oss!