Våre tjenester
Containerutleie Avfallsmottak
Riving og sanering Veiarbeid
Grunnarbeid Tomteopparbeidelse
Våre åpningstider
Ofte stilte spørsmål

Hva må jeg IKKE kaste i containeren?


Avfall som IKKE skal i containeren
• Farlig avfall som: maling, lim, lakk, løsemidler, syrer, baser og annet farlig avfall (spesialavfall). – leveres til godkjent mottak
• Trykkimpregnert trevirke behandles som farlig avfall. Leveres separat.
• Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner – leveres til godkjent mottak
• Eternitt og asbestholdig avfall- leveres i separat container
• Eksplosiver- leveres til politiet
• Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall), hvitevarer, lysstoffrør, batterier, leker, lamper etc.
- kan leveres i separat container
• Gips- kan leveres i separat container
• Bildekk med/uten felg – kan leveres i separat container
• Våtorganisk som matavfall, slakteavfall
• Medisiner- leveres til apotek

Dersom containere for usortert avfall inneholder avfall man ikke kan ha i containeren, vil kunden bli belastet med avviksgebyr for sortering og behandling. (Ved separat levering unngås avviksgebyr).
Private kan levere til lokal gjenvinningsstasjon.

 

Leie container?
Bestill container - Raskt og enkelt!
Her finner du oss!