Våre tjenester
Containerutleie Avfallsmottak
Riving og sanering Veiarbeid
Grunnarbeid Tomteopparbeidelse
Våre åpningstider
Avfallsmottak

Vårt sorteringsanlegg er godkjent av Fylkesmannen i Buskerud til å ta imot 25 000 tonn/år med husholdnings- og næringsavfall samt bygge- og anleggsavfall. Alt avfall som kommer inn i vår sorteringshall blir sortert iht. gjeldende bransjeavtaler og lovverk.

Avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes blir levert videre til godkjente mottak for material- eller energigjenvinning. Avfall som ikke kan gjenvinnes blir levert til godkjent deponi.

Kildesortering

Det er kostbart for privatpersoner og næringsliv å levere avfallet usortert. Mange byggeprosjekter er iht. plan og bygningsloven, pålagt å kildesortere minst 60 % av avfallet. Kildesortering betyr at avfallet blir sortert der avfallet oppstår. Dette sparer i tillegg bedriften for store kostnader.

Vi sørger for at de kildesorterte fraksjoner bringes videre til materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi.

Avfall er en viktig ressurs!

Noe du lurer på? Ring oss på tlf 31 29 26 30 eller send oss en e-post til post@fff.as .

Nedenfor vises en oversikt over hvilket avfall som er gjenvinnbart (grønne ikoner) og hva som behandles som spesialavfall (røde ikoner).

Kildesortering

Leie container?
Bestill container - Raskt og enkelt!
Her finner du oss!